Co jsou KVANTOVÉ OPRAVY a jak fungují

Vše v našem životě i v našem těle probíhá automaticky.

O některých automatických procesech v našem těle i mysli nepochybujeme, například když je řeč o dýchání či trávení. Jsme schopni připustit si i automatické reakce na strach či leknutí  (třeba výkřik)  nebo automatické protření si paží, když nám je chladno.
Jinak jsme ale přesvědčeni, že většina našich rozhodnutí či činností jsou naše vědomá volba.  

Vědomí a podvědomí

To by byla nádhera, ale podíváme-li se na to z blízka, musíme si přiznat, že vědomých činností je skutečně velmi málo, že většina myšlenek, emocí i našich pocitů,  většina toho co a jak děláme…   to všechno jde tak nějak mimo nás,  jde  to SAMO.

Ano, vše vychází z našich podvědomých vzorců chování, z nastavení našeho matrixu.

Tyto vzorce určují jak reagujeme na určité podněty zvenčí. Po každém podnětu se spustí nevědomá řetězová reakce nejrůznějších vjemů, pocitů, emocí a reakcí na tyto vjemy a výsledkem je automatické chování.
Mnoho vědeckých studií a výzkumů shodně potvrzuje, že pouze 5% našich činností vychází z vědomé mysli. Avšak i těchto 5%  má základ v těch 95% z podvědomí. Jen někteří lidé dokáží rozlišit, a tím i ovlivnit, své vědomé myšlení.
Úvodní tvrzení, které některé z vás pravděpodobně popudilo, je tedy v pořádku.

Většinu činností, které děláme, vůbec nevnímáme, nepřemýšlíme nad nimi, nerozhodujeme se pro ně.  A pokud máme učinit nějaké  rozhodnutí nad kterým se musíme zamyslet, tak i v takové situaci se opíráme o znalosti a zkušenosti, podle nichž podvědomí vyrobilo vzorec (návyk) jak tyto vjemy a informace zpracovat a vyhodnotit.
Například:  ..v dětství jsTe velmi milovali dědečka;  jezdili jste k němu na prázdniny, dědeček měl zahrádku a pěstoval jabloně.. Uchovali jsme si milou vzpomínku, jak vám dědeček s velkou láskou a úsměvem  vybíral ta nejkrásnější červená jablka…  Pravděpodobně celý život budete mít rádi červená jablka a vždy, když si budete v supermarketu kupovat jablka, budete automaticky dávat přednost těm červeným. Červená jablka budou první volbou; ostatní druhy budete porovnávat právě s těmito červenými. Na dědečka si přitom ani nevzpomenete, ale červená jablka máte podvědomě spojená s příjemným pocitem a možná by jste se mohli též přistihnout, že pokaždé, když jablko berete do ruky, lehounce se usmějete a máte pří tom zvláštní příjemný pocit .
Způsob vybírání jablek a reakcí na ně tedy běží podle vzorce, který se vytvořil v dětství a je uložený v podvědomí; od té doby je vybírání jablek naším automatickým chováním.

Podobně je to i s našimi jinými volbami a reakcemi našeho těla.

Princip kvantového léčení spočívá ve vědomém přenastavení některých těchto našich podvědomých vzorců a principů.
Pokud nám cokoli v našem životě nevyhovuje či správně neslouží, je třeba cosi v těchto nastaveních  opravit.
Vnější situaci tedy můžeme změnit pouze tak, že změníme naše nitro, že změníme nastavení našeho matrixu.

Více o tom, Jak fungují KVANTOVÉ  OPRAVY  naleznete ZDE